x
HUEN

Data Protection Declaration

A Monolith Rendszerház Informatikai Kft. (1054 Budapest, Báthory utca 20. 3. em. 4.) továbbiakban üzemeltető, bármely – a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi lxiii. törvény rendelkezései szerint kezel. Az üzemeltető tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben ön bármely személyes adatát eljuttatja az üzemeltetőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az üzemeltető meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Az üzemeltető kizárólag a megjelölt célra használja (felhasználó által igénybe vett szolgáltatások kiszolgálásához, valamint saját statisztikai és marketing céljaira pl. hírlevél küldés ) fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, és nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük.

Jogi nyilatkozat

A jelen weboldalt látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A honlap látogatásával ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Monolith Rendszerház Informatikai Kft. (1054 Budapest, Báthory utca 20. 3. em. 4.) továbbiakban üzemeltető, bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Információk

Az üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek. Ha ön ezen weboldal elhagyásával más internetes honlapra lép át, azokon az oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért az üzemeltető abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a honlapon található hivatkozással jutott oda.

Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az üzemeltető jogosult. A honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a doménnevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja az üzemeltető. A honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő felhasználása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Az üzemeltető a honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

Felelősség

A weboldal használatából eredő kockázatot ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy egyéb hibákat is tartalmazhatnak. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a honlapon található információkat. Üzemeltető nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért. Üzemeltető nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a weboldalon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A jogi nyilatkozat megváltoztatása a szolgáltató fenntartja jelen jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.